Aktør Information

Arrangøren og aktøren indgår en aftale om deltagelse i OMD.
Middelalderarrangementet skal foregå på Hollufgård 29. juli - 2. august 2019.
Adresse: Hestehaven 201, 5220 Odense SØ 

Aktøren har det fulde ansvar for ydelsens totale indhold og leverancesikkerhed, herunder enhver logistik og eventuelle underleverandøraftaler, samt modtagelse og eventuel viderefordeling af betaling herfor. Enhver kontakt og afregning i forbindelse hermed, er Arrangøren uvedkommende.
 
Enhver deltager fra aktøren er forpligtet på at optræde i fuldt tidsmæssigt korrekt kostume, så oplevelsen bliver fuldendt for de besøgende. Ligeledes må der i åbningstiden ikke forefindes eksempelvis radioer, mobiltelefoner, tøj, grej eller madvarer, der ikke er tidssvarende. Enhver nutidigt udseende genstand og/eller materiel der er nødvendig for afviklingen, skal sløres så indtrykket forbliver intakt. Det er kun tilladt at bruge middelaldertelte til overnatning i forbindelse med OMD.
 
Biler har ikke adgang efter 8:00 om  onsdag morgen. Ved behov for kørsel på pladsen kontaktes de frivillige. Al kørsel forventes begrænset til et minimum for at holde stemningen på pladsen intakt også efter lukketid.
 

Åbningstid

Onsdag 10-17
Torsdag 10-17
Fredag 10-17
Lørdag 10-17
Søndag 10-16
 
 
Aftaler
Arrangøren leverer, forestår og betaler:
Ovntørret brænde, el og vand.
Mulighed for opbevaring af mad på køl i mælkekasser.
Bad/Wc under markedet.
 
 
 
Aktøren leverer, forestår og betaler:
Stiller med en kontaktperson.
Rydder pladsen efter markedet mandag.
Har selv ansvar for udstyr og telte.
Tegner selv ansvarsforsikringer for sine deltagere.
Stiller med telte og boddeltagere
 
 
1.Aktøren forpligter sig til at etablere eventuelle sikkerhedsforanstaltninger på Arrangøren foranledning, såfremt Arrangøren finder det nødvendigt.
 
2.Arrangøren fakturerer aktøren for enhver skade, som denne eller dennes samarbejdspartnere har forårsaget forsætligt eller uforsætligt på Arrangøren´s ejendom.
 
3.Aktøren accepterer, at Arrangøren besidder alle rettigheder til programmer, arrangements- og opgavebeskrivelser, billeder og al andet materiale udviklet og udarbejdet før, efter og i forbindelse med samarbejdet.
 
4.Arrangøren er berettiget til ansvarsfrit at udskyde levering af aftalte ydelser på grund af udefra kommende begivenheder, som Arrangøren ikke burde kunne forudse eller kan afværge såsom strejke og lockout, tyveri, hærværk, ulykke, brand, naturkatastrofer, myndighedsindgreb eller lignende. Levering af ydelser vil i så fald ske hurtigst muligt efter begivenhedernes ophør. I tilfælde af sådanne hændelser skal Arrangøren straks give aktøren besked herom.
 
5.Denne kontrakt er indgået med sædvanlig force majeure Aktøren skal i videst mulig omfang træffe foranstaltninger, der kan sikre optræden til aftalt tid uanset forsinkelser eller aflysninger af transportmidler. Skulle aktøren udeblive eller blive forsinket af ovenstående, er arbejdsgiveren ikke erstatningspligtig, og honoraret nedskæres forholdsmæssigt eller bortfalder helt.
 
6.Arrangøren er uden ansvar for skader forvoldt på aktørers udstyr, telte m.m.
 
7.Aktøren sørger selv for al oprydning omkring egen lejr. Overskydende brænde, hø, halm, affald m.m. fjernes helt fra middelalderpladsen. Området besigtiges af Arrangøren før aktørens afrejse.
 
8.Nedpakning af lejer/boder må først påbegyndes søndag efter lukketid.
 
9.Hvis der bruges levende ild, SKAL der medbringes brandslukningsudstyr. Arrangørens anvisninger ifm. Placering af ildsteder SKAL følges.
 
10.Der må ikke graves i græsplanen. Bålfade som det på det nedenstående billede må efter aftale med kommunen, ikke benyttes på markedet. Alle bålpladser skal være hævet fra jorden. Mvh. OMD.
11. Der må ikke forefindes biler på pladsen udenfor åbningstid. Det spolerer hyggen. Der kan efter aftale laves untagelser ift. ex. varekørsel.


 
Historiske Krav
Ting der SKAL fjernes 2016:
 • plastflasker
 • glasflasker - erstattes af stentøj
 • knive med plast håndtag
 • rygeforbud i åbningstiden - aktører er ikke så gode til at skjule det som de selv tror.
 • Mobiltelefoner
 • Armbåndsure
 • Hvide nylon reb til barduner
 • Ikke historisk fodtøj
 • Spejder telte, med ex. plastkant i bunden
 • plastic-/aluminium  pløkker
 • moderne borde og stole, ex campingborde
 • Sminke
 
Krav til aktører 2016
 
Krav 2017
 • historisk hovedbeklædning for begge køn.
 • Klædedragter skal være fra samme periode - Da vi oplever mange aktører der blander tidsperioder i deres udtryr, så ser vi gerne at dette rettes.
 
Krav 2018
 • Gitter hjelme forbudt (sportshjelme)
 • Rustninger skal være fra samme historiske periode som klædedragt
 
Krav 2022
 • Maskinsyede sko med synlige sømme er forbudt.
 
Krav til Boder 2025:
 • Kildeangivelse på salgsvarer til aktører som skal indeholde:
  • periode angivelse på kilde
  • vurdering af hvilken social klasse genstanden har tilhørt
  • kilde type - arkæologisk, billedlig, tekst beskrivelse
 
Hvis du har kommentarer til de historiske krav, så er du velkommen til at skrive en mail til kontakt@o-md.dk
 

Aktørforplejning
 
Det vil være muligt at hente frisklavet kaffe og te i kroen fra kl. 0700 og i hele kroens åbningstid. Dette vil være gratis for aktører.

Der er mulighed for at melde sig til aktørmad på https://actomd.billetexpressen.dk/
kr. 745,- for voksne for hele ugen
kr. 495,- for børn 3-12 for hele ugen
Det dækker over mogen, middag og aftensmad.

Det vil være muligt at købe øl og vand til aktørpriser udenfor markeds åbningstid.
 
Affald
Der køres en affaldsrunde en gang dagligt, tidspunkt tilgår.
 
Brænde
OMD leverer ovntørret brænde.
 
Rygning
Der henvises til indrettede rygezoner pga. afbrændingsforbud.

Kampshow:

Der kommer et fælleskampshow efter regelsættet:
http://nyborgkampdage.com/kampregler.html
 
Derudover er grupperne velkomne til at byde ind med egne shows eller events.
 
BEMÆRK: Der er ikke søgt tilladelse til affyring af sortkrudt if. OMD. Hvorfor dette er strengt forbudt!
 
Festaften:
Fredag er der aktøraften. Det vil starte at alle bringer deres mad med ned til kroen hvor vi spiser sammen. Kl. ca. 20 går festivitas i gang og vi vil gerne opfordre grupperne til at finde på nogle sjove sange, lege eller lign til lejligheden.
 
Rutebeskrivelse:
 1. benyt motervejskryds Odense og kør mod Odense
 2. Tag afkørsel ad Ørbækvej mod Odense Rute 9/301
 3. Drej til højre af i andet lyskryds ad Hollufgårdvej. ca 2km
 4. Drej til venstre af Hollufgårds Allé til OMD-pladsen
Aktørtilmelding

Forbudte genstande - se nedenstående billeder

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de gemmer også information om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Du kan forsætte med at bruge vores side som altid, hvis du accepterer at vi bruger cookies.
Skt. Martin kompagniet | kontakt@o-md.dk | cvr: 29465797 | Tlf.: +4523416667